”Fattiga sorteras bort ur bostadskön”

Hyresrabatter i allmännyttan. Lyx- och basbostäder i samma hus. Förtur för svagare grupper hos bostadsförmedlingen. Det är några förslag från Stockholms hållbarhetskommission. – När vi förmedlar bostäder sorterar vi först bort alla fattiga, säger professor Hans Lind.