Kristina Lindquist: Jag byter ditt barn mot min weekendresa till Italien

Att avstå från barn är det enskilt viktigaste man kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Men är det rimligt att tänka så?